دولت واتیکان در بیانیه ای از پیروان کاتولیک خواسته که به جای سوزاندن مردگان آنها را به خاک بسپارند. واتیکان می گوید سوزاندن درگذشتگان و پخش کردن خاکستر آنها در طبیعت که روز به روز هم طرفداران بیشتری پیدا می کند با باور به زندگی پس از مرگ و روز رستاخیز مغایرت دارد.
در عین حال در این بیانیه از پیروان این مذهب خواسته شده از نگهداری خاکستر درگذشتگان خود در خانه ها «مگر در موارد خاص و با اجازۀ کشیش منطقه» خودداری کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: