وزارت امور زنان طرح پیشنهادی برای کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان را امروز در جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان مطرح کرد.
در این طرح آمده است برای کاهش و مبارزه موثر با خشونت علیه زنان روی موارد استخدام فراگیر زنان در ادارات دولتی، نقش فعال نهادهای دینی و مذهبی درباره حقوق زنان، مبارزه با رسومات ناپسند و ایجاد سهولت‌های لازم برای تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی دختران در ولایات توجه جدی صورت گیرد.
وزارت امور زنان از رییس اجرایی کشور خواست که در زمینه ایجاد مراکز روان درمانی برای زنان در ولایات و اعمار خوابگاه های دخترانه در دانشگاه‌ها توجه کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: