اعضای مجلس نمایندگان که در جلسه عمومی امروز خود سه وزیر کابینه را استیضاح کرده بودند، آنان را رد صلاحیت کردند.
در این جلسه “صلاح الدین ربانی” وزیر امور خارجه، “نسرین اوریاخیل” وزیر کار و امور اجتماعی و “محمود بلیغ” وزیر فواید عامه فرا خوانده شده بودند که پس از رای گیری هیچ یک نتوانستند که اعتماد دوباره مجلس را کسب کنند.
این وزرا از سوی مجلس نمایندگان به دلیل اینکه در سال گذشته کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شان مصرف کرده اند، استیضاح شده بودند.
اعضای مجلس نمایندگان در نشست های هفته قبل خود تصمیم گرفتند تا ۱۷ تن از وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شان در سال گذشته مصرف کرده اند، استیضاح شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :