سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد و فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امروز از سوی مجلس استیضاح شدند.
وزیران صحت عامه، مهاجرین و اقتصاد در نتیجه رای‌گیری مجلس نمایندگان در سمت‌های شان ابقا شدند.
مجلس نمایندگان در هفته جاری، وزرای فواید عامه، خارجه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات را سلب صلاحیت کردند.
علت استیضاح وزرا، عدم مصرف ۷۰ درصد از بودجه انکشافی در سال مالی جاری بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: