عدم حضور وزیر مالیه، معارف و ترانسپورت در جلسه استیضاح، مجلس نمایندگان را متشنج کرد.
این سه وزیر که قرار بود امروزبه دلیل “عدم مصرف بودجه” در مجلس نمایندگان حضور یابند، در زمان تعیین شده در جلسه حاضر نشدند.
نمایندگان تصمیم گرفتند در صورت عدم حضور وزیران کابینه به صورت غیابی رای‌گیری و درباره ادامه کار آنان در وزارت خانه‌های مربوطه‌شان تصمیم بگیرند.
روز گذشته وزاری خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی به همین دلیل از سوی نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شدند.
محمد هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ترس از طالبان سبب آوارگی ۹۵ هزار خانواده طی دو ماه گذشته در افغانستان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: