بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر خود به کابل امروز با مقام های کشور در راستای گفت وگوهای صلح و ادامه کمک های نظامی بریتانیا به افغانستان گفت وگو کرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا در نشستی با مقام های حکومت افغانستان گفت که کشورش تعهد دارد تا کمک هایش را برای حمایت از نظامی‌های افغان ادامه دهد.
وی همچنین بیان داشت که کشورش یک بار دیگر از روند گفت وگوهای صلح به رهبری افغان ها پشتیبانی می کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: