مجلس نمایندگان در چهارمین نشست استیضاحیه خود، وزیر مخابرات را رد صلاحیت و وزرای زراعت، انرژی و مبارزه با مواد مخدر را ابقا کرد.
در نشست امروزمجلس، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و علی احمد عثمانی استیضاح شده بودند که باز هم این وزرا در مجلس حاضر نشدند و در غیاب آنان صندوق رای اعتماد و یا عدم اعتماد گذاشته شد.
در نشست امروز وزرای زراعت و مالداری، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر ابقا شدند و وزیر مخابرات رد صلاحیت شد.
از روز شنبه تا اکنون ۱۳ وزیر کابینه به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۴، از سوی مجلس استیضاح شده اند که از این میان ۷ وزیر رد صلاحیت شده و ۶ وزیر دیگر دوباره در وظایف خود ابقا شده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: