سخنگوی رییس‌جمهور در واکنش به استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان، در نشست خبری روزگذشته گفت که متاسفانه مجلس به‌جای همکاری با حکومت، روحیه تقابل را در پیش گرفت.
نمایندگان مجلس از روز گذشته به‌ این‌سو، ۶ وزیر کابینه را غرض استیضاح به مجلس فرار خواندند که از این میان، ۵ وزیر رای اعتماد را به‌دست نیاورده و سلب صلاحیت شدند.
نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا وزیران جدیدی را به‌جای وزیران سلب صلاحیت شده، معرفی کند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری گفت که رییس‌جمهور در مورد استیضاح و رد صلاحیت وزیران با رییس اجراییه و هیئت اداری مجلس نمایندگان نشستی داشته و استیضاح وزیران را در شرایط کنونی به نفع کشور نخوانده است.
آقای مرتضوی گفت، با توجه به شرایط کنونی اگر ۱۸ وزیر استیضاح شوند و حداقل ۱۳ یا ۱۴ تن آن‌ها رد صلاحیت شوند، فرصت‌های اقتصادی که اکنون ایجاد شده و نیز امکاناتی که در نشست بروکسل برای انکشاف و توسعه زیربناها به‌دست آمده، هدر خواهد رفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: