قرار است، یک نشست مشورتی سه جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان، میان نمایند‌گان کشورهای چین، پاکستان و روسیه در ماه آینده میلادی برگزار شود.
نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت زمینه‌ها برای برگزاری این نشست از سوی یک گروه کاری مشترک فراهم شده است.
این مسئول دولت پاکستان هر چند زمان دقیق برگزاری این نشست را مشخص نکرد اما افزود وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان، کشورهای منطقه را از پیامد نا امنی‌ها در این کشور نگران ساخته است و در این نشست سه جانبه، به تمامی طرح‌ها و نوآوری هایی که بتواند ثبات در افغانستان و منطقه را تامین کند، اهمیت داده می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: