شب گذشته افراد مسلح نا شناس درخانه مسکونی در منطقۀ بادغ آزادی بمب دستی پرتاپ نمودند.
عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس این ولایت می‌گویند تاکنون دلیل این حمله مشخص نیست اما وی تاکید کرد که دراین رویداد به کسی اسیب نرسیده است.
آقای احمدی گفت تحقیقات آنان دراین مورد جریان دارد اما تا کنون به سرنخی دست نیافتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: