دادستانی آلمان روز پنجشنبه یک مهاجر ۱۷ ساله افغان را به جرم حضور در گروه طالبان و اشتراک در فعالیت های تروریستی این گروه دستگیر کرد.
دادستانی آلمان این نوجوان ۱۷ ساله را با نام «عبدالله» معرفی کرده و گفته است که او بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در گروه طالبان حضور داشته و در تمرینات نظامی و فعالیت های تروریستی این گروه در افغانستان اشتراک داشته است.
بیانیه دادستانی آلمان همچنین گفته است که این نوجوان بارها به سوی نیروهای امنیتی و افسران پولیس افغانستان شلیک کرده است.
همچنین دادستانی آلمان در بیانیه اش نوشته است که دو تبعه سوریه را نیز به جرم حضور در گروه «احرارالشام» دستگیر کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: