ماموران حوزه اول امنیتی هرات روزگذشته سه سارق موتورسایکل را از منطقه نو آباد بازداشت کردند.
درخبرنامه ای پولیس هرات آمده که از منزل مسکونی این افراد ۶ دستگاه موتورسایکل مسرقه ویک دستگاه تغیر نمبر انجین موتورسایکل بدست امده است.
در خبرنامه از این افراد به عنوان سارقان حرفه‌ای نامبرده شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: