به دنبال پیشرفت ناگهانی نیروهای بشارالاسد و متحدان آن در شهر حلب هزاران غیر نظامی از مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق این شهر فرار کرده‌اند.
سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که نیروهای وفادار به رییس جمهور بشارالاسد نواحی جبل بدرو و بعدین را روز یکشنبه تصرف کردند.
این هر دو ناحیه همجوار منطقۀ مساکن هانانو است که روز شنبه از تصرف شورشیان خارج ساخته شد.
سازمان‌های امداد رسان می‌گویند، بعد از اینکه نیروهای بشار اسد این سه منطقه را تصرف کردند روز یکشنبه بیش از چهار هزار غیر نظامی از آن فرار کرده‌اند.
ولی جنگ در ناحیه‌های استراتیژیک چون صاخور و الحیدریه دیروز هم ادامه یافت.
منطقۀ صاخور به امتداد یک و نیم کیلو متر میان بخش‌های غربی حلب و مساکن هانانو قرار دارد که این هر دو منطقه اکنون در دست نیروهای بشارالاسد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: