دولت چین مانع از آغاز به کار رسمی دو نماینده برنده انتخابات در هنگ کنگ شد.
بنابر گزارش خبرگزاری شینهوا از چین، دولت این کشور با استناد به “ناکامل بودن سوگند یاد کردن” دو نماینده منتخب در هنگ‌کنگ، به مقام‌های هنگ‌کنگ پیغام داده این دو نماینده با وجود کسب آرای مردم “قانونا” نمی‌توانند کار خود را آغاز کنند.
ماه گذشته، شیتوس لیانگ و یوواچنگ، که هر دو از حامیان جدایی هنگ‌کنگ از چین‌اند به هنگام سوگند یاد کردن رسمی، از ابراز وفاداری به پکن سرباز زدند.
اکنون دولت چین با استناد به بخشی از قوانین که در آن آمده ‘اگر مقامات متن سوگند رسمی را به طور کامل ادا نکنند، نمی‌توانند آغاز به کار کنند’، به مقام‌های هنگ کنگ گفته مانع از آغاز به کار این دو نفر شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: