کارمندان اداره آیسا به دلیل عدم پرداخت دستمزد شان امروز دست به اعتصاب کاری زده‌اند.
سهراب عظیمی کارمند بخش روابط عامه این اداره گفت، از زمانیکه اداره آیسا با وزارت تجارت و صنایع تلفیق شده‌است تنها ۲۳۰ کارمند جذب شده و متباقی کارمندان در مرکز و ولایات بی سرنوشت باقی مانده‌اند.
در این حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید، کارمندان اداره آیسا تا پایان سال مالی دستمزدشان را بدست خواهند آورد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت می‌گوید، صحبت ها با وزارت مالیه جریان دارد تا سایر کارمندان هم جذب شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: