وقتی زندگی یکنواخت می شود، یادمان می رود که هنوز هم زندگی زیبایی ها دارد، زیبایی هایی که هر روز از کنارشان می گذریم و به سادگی یادمان می رود که خدا را برای داشتن شان شکر کنیم.
حال زمان آن است که به اطراف تان با دقت بیشتری بنگرید و عمیق تر به داشته هایتان بیاندیشید، تنها در این صورت که است که از تک تک لحظه های خود لذت خواهید برد.

تمام کردن یک کتاب
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
رفتن به محل کار بدون ترافیک
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
خوابیدن در روزهای تعطیل
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
پیدا کردن پول در یکی از کیف یا لباس های قدیمی
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
نوازش یک حیوان
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
پر بودن باتری موبایل
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
تماشای طلوع خورشید
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
بوییدن گل مورد علاقه
بالا بردن توانایی های فیزیکی
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
خوردن بستنی مورد علاقه تان
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
خوردن صبحانه با افرادی که دوست شان دارید
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
سالم بودن
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
رانندگی با پنجره های پایین ماشین
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
داشتن دوستانی که می توانید روی شان حساب کنید
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
شنیدن آهنگ مورد علاقه تان از رادیو
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
نداشتن جوراب های لنگه به لنگه
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
هوای خوبی که انتظارش را ندارید
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
داشتن فردی که دوست تان دارد
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
داشتن شغلی که به کمک آن می توانید قبض های تان را بپردازید
این خوشبختی های کوچک را نادیده نگیرید
خندیدن تا حدی که دل درد بگیرید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :