مسئولان پرسونل قول اردوی ۲۰۷ ظفر از کشف دو حلقه ماین در ساحه ارویچ ولسوالی چشت هرات خبر می دهند.
گفته شده که این ماین در مسیر سرک این ولسوالی جای گذاری شده بود که از سوی این نیروها کشف وخنثی گردیده است.
به گفته مسئولان قول اردوی ۲۰۷ ظفر هدف از جای‌گذاری این ماین آماج قرار دادن نیروهای امنیتی بوده است.
گفتنی است که آماج قراردادن نیروهای دولتی به وسیله ماین های کنترل شده ازروش های معمول مخالفان برای هدف قراردادن این نیروهاست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: