کمپین واکسین پولیو امروز رسما تحت ریاست محمد یونس رسولی معاون و سرپرست مقام ولایت فراه با حضورداشت، گل آغا معاون بخش واکسین و مسئول آگاهی عامه وزارت صحت عامه، در این ولایت آغاز گردید.
این کمپین در تمام ولسوالی ها ومرکز ولایت فراه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.
در این کمپین ۱۸۵ هزار ۶۰۰ طفل زیر ۵ سال واکسین می‌شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: