به ۱۵۰ خانواده بیجا شده داخلی از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جوزجان کمک نقدی شده است.
عبدالرحمان محمودی، معاون والی جوزجان با بیان این مطلب گفته است که برای هر خانواده مبلغ ۲۰۰ دالر امریکایی کمک توزیع شده است.
ولایت جوزجان در شمال کشور از جمله ولایت‌های ناامن شمرده می‌شود و هم اکنون طالبان مسلح در بسیاری از نقاط این ولایت حضور فعال دارند و هرازگاهی بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در این ولایت حمله می‌نمایند.

 

کمک نقدی برای 150 خانواده بیجاشده داخلی در جوزجان

کمک نقدی برای ۱۵۰ خانواده بیجاشده داخلی در جوزجان

این مطلب را به اشتراک بگذارید: