همزمان با ورود به نزدیک چهار هزار پناهجوی دیگر از راه دریا به ایتالیا در روزهای گذشته، ماتئو رنتسی از نبود بودجه کافی برای مقابله با این بحران گله کرد. نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد که اگر اعضا دیگر اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای شرق این قاره برای پذیرش مهاجران همیاری نکنند، لایحه بودجه اتحادیه را وتو خواهد کرد.
با ای حال گفته میشود بودجه اتحادیه اروپا معمولا به صورت اجماع تصویب می شود.
این در حالیست که به دلیل بحران پناهجویان و نیز زلزله شهریور گذشته در شهر آماتریچه، کسری بودجه ایتالیا امسال از حد پیش بینی شده فراتر رفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: