۳۶۴ کشمش خانه در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان به بهره برداری سپرده شدند.

 

فهیم جباری مسئول پروژه باغداری و مالداری در زون شمال کشور گفت که با این کار وضعیت اقتصادی باغداران در زون شمال بهبود پیدا می‌کند.

آقای جباری می‌گوید که بالای این کشمش خانه‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی مصرف شده است.

به گفته او هفتاد پنج درصد بودجه آن از سوی پروژه باغداری و مالداری و ۲۵ درصد دیگر آن از سوی باغداران پرداخت شده‌است.

 

بیشتر بخوانید :

 

 

 

۳۶۴ کشمش خانه در زون شمال به بهره برداری سپرده شدند

۳۶۴ کشمش خانه در زون شمال به بهره برداری سپرده شدند

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :