وزارت امور داخله از بازداشت سه تن از اعضای دفتر استخباراتی طالبان در ولایت لغمان خبر داده است.
ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله‌ کشور با نشر خبر نامه‌ای بیان داشته که این افراد تحت نام بیجا شده از پشاور پاکستان به ولایت لغمان آمده بودند و قصد داشتند دست به فعالیت‌های تروریستی بزنند که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و باز داشت شده‌اند.
از نزد این افراد یک پایه لب‌تاب و بیش از سه صد ورق اسناد نوشتاری به دست آمده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: