بر بنیاد گزارش‌ها کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد ۲۵عقرب ، با ۸۵ رای موافق، خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر، و نیز انجام انتخاباتی شفاف در سال آینده در ایران شده‌است. ایران متن قطعنامه ارائه‌شده را رد کرده و می‌گوید حامیان آن خود “ناقض حقوق بشر هستند”.
نماینده کانادا، ارائه‌کننده پیش‌نویس این قطعنامه، از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز فقدان تلاش‌ها در واکنش به انتقاداتی که تا کنون مطرح شده، ابراز ناامیدی کرده است. کانادا می‌گوید این قطعنامه، نه با اهداف سیاسی، که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود، ارائه شده‌است.
بریتانیا، از جمله حامیان این قطعنامه، در عین حال از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان و ضعف حکومت قانون شدیدا ابراز نگرانی کرد. نماینده ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز افراد زیر سن قانونی ابراز کرده‌است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: