۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ارزش بیش از ۴ میلیون افغانی به ریاست صحت عامه بادغیس تسلیم داده شد.

عبدالطیف روستایی سرپرست اداره صحت عامه بادغیس می‌گوید که این زرنج آمبولانس‌ها ازسوی موسسه یونیسف به این اداره تسلیم داده شده اند.

وی افزود که این زرنج آمبولانس‌ها در ولسوالی‌های ﻗﺎﺩﺱ، ﻣﻘﺮ و آبکمری ﻛﻪ جاده‌های ﻫﻤﻮاﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻟﺴﻮالی‌های ﺩﻳﮕﺮ ﺩاﺭند، ﺗﻮﺯﻳﻊ شده‌ اند.

به بیان وی، اﻳﻦ ﺯﺭﻧﺞ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ‎ﻫﺎ ﺑرای ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ درمانی برای ﻣﺎﺩﺭاﻥ، ﻧﻮﺯاﺩاﻥ و کودکان ﺩﺭ درمانگاه‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺷﺎﻥ توزیع گردیده‌ اند.

 

 

بیشتر بخوانید:

اداره صحت عامه بادغیس از باز شدن ۱۲ مرکز صحی مسدود شده خبر میدهد
مسئولان: دانش آموزان بادغیس در فضای باز و با کمترین تجهیزات درس می‌خوانند

 

۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ریاست صحت عامه بادغیس داده شد

۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ریاست صحت عامه بادغیس داده شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: