کارزار نامم کجاست که چندی پیش در رسانه های اجتماعی فیسبوک و تویتر راه اندازی گردیده بود امروز از این کارزار در هرات حمایت صورت گرفت.

برگزار کننده گان این برنامه هدف از راندازی و حمایت از این برنامه را شناخته شدن زنان افغان با نام های خود شان میگویند.

گفته میشود که مردان نیز در این کارزار سهم بسزایی داشتند و آنها با بیان نام خواهر، همسر و مادر شان حمایت خودرا از این کارزار اعلام کردند.

اشتراک کننده گان این کمپاین میگویند احساس خوبی دارند که با نام خود شان شناخته شوند تا این  که نام پدر برادر و یا همسر شان طریقه برای شناخت انان باشد.

این بانوان نیز بیان میدارند که این کارزار توانسته هویت اصلی شان را نمایان سازد.

در همین حال جامعه شناسان دلیل این که مردان از نام همسر، خواهر و مادر شان ابا می ورزند را فرهنگ و عرف سنتی جامعه میدانند.

در افغانستان زنان  بیشتر با واژه های مانند خواهر فلانی، دختر فلانی و همسر فلانی و یا هم همشیره سیاه سر عاجزه شناخته می شوند اما این کارزار می خواهد که هویت اصلی بانوان را نمایان سازد اما معلم نیست که این کارزار در جمعه به شدت سنتی افغانستان رنگ عملی به خود خواهد گرفت یا خیر.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: