شرکت برشنا می گوید که ۶۵درصد مردم افغانستان دسترسی به برق ندارد.
قدرت الله دلاوری٬ رییس شرکت برق برشنا در صحبت به خبرنگاران گفت که ۳۵درصد از مردم افغانستان دسترسی به برق دارند و ۶۵درصد از این انرژی محروم هستند.
وی افزود که ۷۵درصد برق افغانستان وارداتی است و تا ۵سال آینده دولت برنامه دارد که کشور را از لحاظ برق رسانی به خود کفایی برساند.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که روزگذشته نمایندگان مجلس به دلیل قطع و وصل برق در شهر کابل، به شدت از شرکت برشنا انتقاد کردند.
نمایندگان مجلس می گویند که قطع و وصل برق در شهر کابل نسبت به سال های گذشته ده برابر افزایش یافته و این مساله مشکلاتی زیادی برای شهروندان به وجود آورده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: